Francja


Naszą wakacyjną podróż rozpoczęliśmy od Brukseli. Bruksela jest stolicą Belgii, siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, a ponadto jest siedzibą instytucji Unii Europejskiej, NATO i Euroatomu. Zwiedziliśmy budynki parlamentu europejskiego, niestety główna sala obrad była w remoncie. Zwiedzaliśmy również starówkę, jest bardzo piękna. Zobaczylismy Wielki Plac w Brukseli (fr. Grand-Place de Bruxelles)  rynek w Brukseli, główny plac Brukseli Dolnej, nieregularny, pięciokątny, u wylotu siedmiu ulic, bez zabudowy śródrynkowej, wytyczony przed 1348, zburzony w 1695 podczas francuskiego bombardowania. Odbudowany w jednolitym stylu architektonicznym; zespół cennych obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1998. W XIV wieku wybudowano na nim ratusz miejski w stylu gotyckim, a w XVI wieku rezydencję królów hiszpańskich Maison du Roi, mogliśmy zaopatrzyć sie również w słynne belgijskie czekoladki Leonidas.