Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę 2015


 To już VI raz wyruszyła rowerowa pielgrzymka z naszej parafii, Jarocina i okolic (także z Krotoszyna), aby po trzech dniach pokłonić się Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze, by podziękować za otrzymane łaski i zanieść także swoje prośby. Od 6 lat grupa ta jest samodzielną promienistą grupą rowerową diecezji kaliskiej wyjeżdżającą z Jarocina. Wcześniej grupa włączała się w grupę pleszewską, której inicjatorem był P. Ireneusz Reder związany z Akcją Katolicką naszej diecezji, a kapelanem grupy Ks. Prob. Andrzej Piłat. Z biegiem lat rowerzystów przybywa, dlatego powstała grupa z Jarocina jako promienista (podobnie jak w grupach pieszej pielgrzymki). Przewodnikiem jest Ks. Prob. Andrzej, w tym roku dołączył Ks. Prob. Tomasz Kubiak z Magnuszewic. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i siły dla innych grupa jest świetnie zorganizowana. Szczególne podziękowanie dla zaplecza gastronomicznego i bagażowego. O pielgrzymów dbają państwo Leszek i Ewa Grodzcy i p. Gienia Gralińska. Zapraszamy wszystkich , którzy chcieliby z nami wyruszyć już za rok.