Grupa charytatywna


Grupa charytatywna działa przy parafii od początku jej istnienia. W jej skład wchodzą panie i panowie, którzy organizują pomoc dla uboższych mieszkańców parafii, zwłaszcza w okresie świątecznym.