Spotkania opłatkowe grup parafialnych, styczeń 2016


 

 Spotkania świąteczno- opłatkowe grupy rowerowej, członków kół Żywego Różańca oraz Rady Parafialnej