Z życia Kościoła


Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest "trwałym i widzialnym, źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych" (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 23)

Stolica Apostolska to tradycyjne określenie stolicy św. Piotra, na czele której stoi Papież, wspomagany w swej misji przez różne urzędy, tworzące wspólnie Kurię Rzymską. To właśnie Stolica Apostolska (lub według starszego nazewnictwa – Stolica Święta) jest podmiotem prawa międzynarodowego.

Watykan to rozciągające się dzisiaj na 44 ha miasto-państwo, gdzie mieszka i pracuje Papież, tu także mieszczą się urzędy Kurii Rzymskiej, ponadto do Watykanu należy szereg obiektów znajdujących się na terenie Rzymu i letnia rezydencja papieska w Castel Gandolfo.